Předvádění Farmet Softer 11 PS

     Pro předvádění jsme využili i stroj o velkém záběru Softer 11 PS. Jedná se o dvouřadé disky s průměrem 51 cm. U předváděcího stroje byl využit zadní dvojitý utužovací válec, který nakypřenou půdu dobře připraví pro rychlé vzejití plevelů.

     Softer jsme předváděli na litoměřicku ve velkém podniku, kde jsme jako tažný prostředek použili traktor Claas o výkonu 510 HP.

     Provedená podmítka byla i přes dlouhotrvající sucho velmi kvalitní.

FF.