Pěkná secí kombinace Pöttinger na Praze – východ

     Koncem měsíce března jsme na Praze – východ předávali na rodinnou farmu mladého zemědělce pěknou, moderní a v mnoha směrech inovativní secí kombinaci od Rakouské společnosti PÖTTINGER – rotační brány LION 3002 s packer-válcem pr. 550 mm  a nástavbový mechanický 2-diskový secí stroj VITASEM 302 ADD s ovládacím panelem COMPASS, která vyřešila hlavní požadavek  a to kvalitní založení porostů.

     Ideální by bylo, kdyby každý, ideálně Český farmář,  kdo má odvahu a chuť hospodařit , nebojí se práce a záleží mu také na tvorbě krajiny a souběžně i ochraně přírody,  mohl začít hospodařit s kompletním souborem nových strojů a traktorů. To by bylo prima. Většinou je však každý začátek těžký a  nákup  strojů je realizován postupně, jak dovolí finanční situace. Vše záleží na mnoha skutečnostech, znalostech, hodně na pracovitosti a také na štěstí. V tomto případě  přeju hlavně hodně štěstí, protože pracovitost, odvaha a vůle něco dokázat zde nechybí.

     Kromě  štěstí a úspěchů v hospodaření přejeme jen to nejlepší v osobním životě a spokojenost s prací nové kombinace. Díky.

PF