Jarní údržba luk a dosev travin

     Jarní údržba trvalých travních porostů se nemá podceňovat. Není to jen urovnání povrchu luk po podzimních a zimních měsících, kdy mráz, sněhové a dešťové srážky, ale především divoká zvěř citelně přetvoří povrch každé louky a jarní "aktivita" krtků pak "luční tankodrom" jen dotvoří. Je to také provzdušnění povrchu, narušení koberců mechu, odstranění vyvalených kamenů a vyvláčení stařiny z předchozího roku. Následný dosev travního nebo kombinovaného jetelo/travního osiva do takto připraveného povrchu luk pak při dodržení správné agrotechniky a při pomoci přírody a vláhy, která však někdy v jarních měsících citelně chybí, vytvoří základ kvalitní pastvy a bohaté sklizně sena a travních senáží pro kvalitní krmivo. O snížení nákladů na náhradní díly žacích strojů, obracečů, shrnovačů, lisů a samosběracích vozů na sklizeň takto urovnaných a  kamenů vyvalených na povrchu zbavených luk, pak nemusíme pochybovat. Také klidný pojezd souprav na urovnaných loukách umožní zvýšit pracovní rychlost operací a tím i efektivitu jednotlivých prací. O pohodlí obsluh při klidné jízdě soupravy pak opět nemusíme polemizovat.

     Společnost FarmTechnik s.r.o. dodala začátkem jara tohoto roku několik strojů rakouské společnosti APV - Technische Produkte GesmbH, které vysoké nároky na jarní údržbu luk a pastvin bez omezení splní.

     Všem stálým a oblíbeným zákazníkům děkujeme za důvěru, kterou koupí strojů u naší společnosti vyjádřili. Jejich důvěru v nás kladenou určitě nezklameme :-)

PF