V Doksanech už zalévají..

     V tomto týdnu jsme dodali k malotraktoru Kubota B2261HCAB další příslušenství. Jedná se o cisternu o objemu 2m3, typ MFN-2000. Primárním určením bude zalévání stromků a trávníků v obci. Již při předávání obsluha ocenila rychlost naplnění cisterny při nasátí vody z řeky. Děkujeme panu starostovi a místostarostovi za důvěru při výběru cisterny a za nákup u naší společnosti.

FF