Třetí traktor KUBOTA M6040 Narrow v Obříství

     Koncem měsíce února byl do společnosti Arboeko s.r.o. Obříství předán již třetí traktor KUBOTA M6040 Narrow. Traktory společnost, která se zabývá pěstováním především okrasných stromů a keřů, nasazuje k všestrannému použití při základním zpracování půdy, hnojení, chemické ochraně, dobývání stromů s kořenovým balem a dopravě. Pracovníci společnosti dlouhodobě kladně hodnotí především provozní spolehlivost, kompaktnost stroje, ideální rozměry v kombinaci s dostatečným výkonem, technickou nenáročnost a ekonomičnost provozu traktorů KUBOTA.

     Děkujeme za věrnost a přejeme pohodovou práci s novým traktorem KUBOTA.

PF