Servis v plném nasazení

     Přestože hlavní zemědělské práce již skončily,  náš servis je stále v plné práci. V běhu jsou posezónní kontroly a opravy strojů, příprava techniky na příští sezonu a opravy, především traktorové a sklizňové techniky, na které nebyl pro pracovní nasazení této techniky prostor dříve. Snažíme se harmonogram servisních prací uzpůsobit požadavkům zákazníků a prozatím se nám to daří. Servis jsme doplnili nejen kvalitním montážním nářadím, ale také speciálním diagnostickým a technickým vybavením. V lednu se pro naše servisní mechaniky začnou rozbíhat také servisní školení dodavatelských  firem. I těmto časovým požadavkům přizpůsobujeme proud servisních činností na závěr roku 2015 a I. Q roku 2016 tak, aby nebyla narušena plynulost a rychlost kontrol a oprav techniky.

PF