Seminář Strip se vydařil

     Dne 15.9.2020 jsme ve spolupráci se společnostmi Texal, Farmet a KWS pořádali seminář na téma páskového zpracování půdy a setí. Vše proběhlo na pozemcích firmy Texal Radouň. Texal nám zároveň zapůjčil své traktory včetně obsluhy. Po představení všech zúčastněných firem proběhla přednáška o technologii pásového zpracování a jejích výhodách při hospodaření s půdní vláhou (za Farmet přednášel Ing. Nýč) a dále přednáška o odrůdách kukuřice (za KWS přednášela paní Tominová). Pak jsme se přesunuli na pozemek, kde proběhli ukázky strojů. Celkově jsme v akci ukázali devět strojů a o všechny byl velký zájem. Děkujeme všem zúčastněním za aktivní přístup k semináři a předvádění.

FF