Sekačka Kubota GR1600 v Chotiměři

     Minulý týden jsme předali novou sekačku od firmy Kubota a to typ GR1600. Novým majitelem se stala obec Chotiměř, kde jsme zvolili model, který nejvíce vyhovoval požadavkům. Nyní jsme ještě dodali deflektor pro pravidelné sečení a rozprostření právy na plochu. Děkujeme za nákup u naší společnosti.

FF