Sběrný dvůr již v provozu

     Na konci listopadu jsme dodali do sběrného dvora v Krásné Lípě kompletní sestavu kontejnerů. Jedná se o celkem šestnáct kontejnerů a eko-skladů. Od prosince je dvůr již v plném provozu a slouží svému účelu. Děkujeme panu starostovi a vedoucí technických služeb za důvěru a za dobrou spolupráci při realizaci dodávky.

FF