Radličkový kypřič Duolent DX800PS

     Tento týden jsme měli u našich zákazníků k předvedení dvouřadý radličkový kypřič Duolent DX800PS. Stroj byl agregován s traktory o výkonu 360 – 500HP. Pracovní orgány byly vybaveny dláty s SK plátky a podřezávacími noži. Dále má stroj řadu urovnávacích disků a v tomto případě VR válce s čističem. Pro kvalitní práci je potřeba rychlost optimálně 12 až 14 km/h.. Pro dosažení této rychlosti při hloubce cca 15 cm a osazení noži je potřeba v našich podmínkách traktor nad 350HP. Práce byla provedena kvalitně a zákazníci chválili hlavně výbornou průchodnost stroje.

FF