Pöttinger v Obříství na jedničku

     Požadavek na kvalitní přípravu půdy před výsadbou stromků a především rozrušení velkých hrud, vzniklých při orbě zavlažovaných pozemků v suchých letních měsících jsme pomohli vyřešit našemu stálému zákazníkovi, společnosti ARBOEKO s.r.o v Obříství. Pro přesvědčení, že doporučený stroj funguje dle požadavků jsme pro provozní vedení střediska v Obříství i vedení celé společnosti uspořádali předvedení rotačních bran PÖTTINGER LION 303 při práci. Výsledek asi hodinové ukázky všechny z vedení společnosti přesvědčil o vhodnosti tohoto stroje pro požadovanou práci v jejich náročných podmínkách a i když původní záměr byl investici do stroje zahrnout do plánu investic na rok 2020, stroj po předvedení společnost ARBOEKO s.r.o. zakoupila okamžitě.

     Děkujeme vedení střediska v Obříství i vedení celé společnosti za přízeň, kterou naší společnosti zachovávají a přejeme jim pohodovou práci s novým strojem a vše dobré.

PF