Pokus se Strip-Till technologií pokračuje

     Na podzim jsme se stejnou soupravou od firmy Farmet na cca 12 ha dali do půdy do hloubky cca 20cm dávku průmyslového hnojiva 80 kg/ha. Nyní je do stejných řádků do hloubky 15 cm doplněno hnojivo o dávce 220 kg/ha. V termínu okolo 10.4.2020 pak bude zaseta přesnou sečkou Farmet kukuřice, která bude ještě přihnojena pod patu. Setí do stejných řádků je možné díky přesné navigaci na traktoru, která má jednotlivé jízdy uloženy v paměti. O setí se zmíníme v dalším článku v dubnu.

FF