Pásový štěpkovač LASKI LS 160 DW TRACK do našeho regionu

     V listopadu 2019 jsme dodali specifický a ne často dodávaný štěpkovač LASKI LS 160 DW Track - stroj s pásovým podvozkem, elektrickým navijákem a dálkovým ovládání. Stroj byl dodán pro zavedenou firmu, která zajišťuje specifické a velmi náročné práce s údržbou krajiny, v lesích a pozemcích soukromých a státních firem /ČEZ, ČD, PRE, atd/ ve velmi náročných a pro jinou techniku nedostupných terénech.

      Děkujeme za důvěru a nákup stroje od naší společnosti. Přejeme pohodovou práci s novým strojem.

PF