Nový samochodný postřikovač Hardi Alpha Evo 4100/30 m Twin na Litoměřicku

     Dříve bývalo zvykem, že si samochodné postřikovače pořizovaly pouze firmy s velkou výměrou. Díky tomu, že postřikovač je jedním z nejdůležitějších strojů používaných v zemědělství, začínají i menší firmy a soukromé farmy kupovat tuto techniku. Touto cestou se rozhodli jít majitelé zemědělské farmy na litoměřicku a starší tažený postřikovač Hardi Commander TWIN 2800/18 nahradili novým Hardi Alpha Evo 4100/30 TWIN. Pro nákup u naší firmy se rozhodli i z důvodu zajištění kvalifikovaného servisu a dodávek ND. Děkujeme novým majitelům za důvěru a přejeme hodně ošetřených hektarů bez poruch.

FF