Nový radličkový kypřič FARMET Fantom FX 470 NS na Litoměřicku

     Koncem měsíce srpna jsme na farmu rodinného tandemu otec/syn v Chodovlicích dodávali nesený radličkový kypřič FARMET FX 470 NS. Stroj si na farmě v jejich podmínkách nejprve vyzkoušeli a po velmi dobrých zkušenostech a kvalitní práci stroje stroj již na farmě zůstal.

     Děkujeme za letitou věrnost nám a naší firmě a přeji jen to nejlepší v osobním i profesním životě. Ať se vše daří.

PF