Nový plošný mulčovač Spearhead RM460 MultiCut ve Velkém Chvojně

     V polovině měsíce září jsme na rodinnou farmu ve Velkém Chvojně na Ústecku dodali nový plošný mulčovač Spearhead RM 460 MultiCut. Farma je zaměřená na chov dojnic, sklizeň píce z TTP a klasické polní produkční zemědělství. Z každého z těchto odvětví zásobují hmotou BPS, která se nachází v areálu farmy a kde má majitel obchodní podíl. Mulčovač bude využit k mulčování kukuřičného strniště, nedopasků a dřevních náletů podél luk.

     Děkujeme za důvěru v nás a přejeme pohodovou práci s novým strojem.

PF