Nový kontejnerový nosič na Českokamenicku

     V průběhu měsíce února jsem na farmu našeho stálého zákazníka dodali nový kontejnerový nosič URSUS T-145 s dvěma, na zakázku v ČR vyrobenými kontejnery (4,50x2,42x1,00, resp. 0,60 m). Požadavek na kvalitní nosič s užitečnou nosností 8,3 t za přijatelnou cenu byl v tomto případě zcela dodržen.

     Zákazníkovi děkujeme za stálou přízeň a důvěru v nás a přejeme mu pohodovou práci s novým nosičem kontejnerů.

PF