Nový kompaktomat FARMET na zavedené zemědělské farmě na Mělnicku

     Před koncem roku 2015 jsem předali na zavedenou zemědělskou farmu na Mělnicku nový 8-mi  metrový kompaktomat  společnosti FARMET, typ K 800 PS II A se spirálovou variantou předních prutových válců a s rozšířenou výbavou o hydraulické nastavování pracovní hloubky zpracování a hydraulické nastavení intenzity práce smykových lišt. Majitel farmy stroj využije od jarních předseťových prací, kdy stroj nahradí starší stávající kompaktomat záběru 6 m.

Děkujeme majiteli zemědělské farmy a provoznímu personálu, který dal při dodávce stroje důvěru nejen již osvědčené značce FARMET, ale především nám.

     Přejeme jim pohodovou práci a majiteli držíme palce i v jeho snaze a úsilí zrekonstruovat a pro budoucí generace uchovat krásná sídla a hrady po svých předcích, která jsou přístupná i široké veřejnosti.

PF