Nový diskový podmítač FARMET Softer 8 PS pod Hazmburkem...

     V minulém týdnu jsme na rodinné farmě našeho stálého zákazníka předvedli ve velice náročných podmínkách, ve vrcholícím období několika týdenního sucha polonesený diskový podmítač FARMET Softer 8 PS s dvojitým Ring-válcem. Podmítač byl agregován s traktorem Fendt 300 HP. I ve velice náročných podmínkách přesušené vrchní vrstvy půdy a poměrně velkého množství posklizňových zbytků (pšeničná sláma) stroj pracoval velice kvalitně. Prováděná podmítka byla celoplošně rovnoměrná a to včetně promísení půdy a rostlinných zbytků. Zákazník byl s prací stroje, jeho designem i zpracováním spokojen a stroj po vyzkoušení zakoupil.

     Děkujeme oběma Liborům za důvěru v nás a techniku, kterou nabízíme a přejeme jim jen to nejlepší do osobního i pracovního života.

PF