Nová traktorová cisterna AgroStar NTF-11 na rodinné farmě na Litoměřicku

     Letošní rok je pro  přírodu České republiky a celé Evropy extrémní z důvodu nebývalého sucha. Krajina v Čechách, zvláště pak v našem regionu Ústeckého kraje, vypadá již od července jak v podzimních měsících. Stromy se zbavují listí, usychají, orná půda je vyprahlá, že setí ozimé řepky dělá vrásky na čele, travnaté louky jsou vypáleny a pastva pro hospodářská zvířata chybí. Krmí se seno z letošní první a asi jediné seče. Propad ve sklizené hmotě u TTP je min. 30-40%, někde i 60%. Zajistit v letošním létě dostatečné napájení pro hospodářská zvířata bylo a je velmi náročné. I lokality, kde letos vyschly  potoky, tůně a přirozené mokřady byly 100% odkázány na dovoz vody pro napájení.

     Na rodinnou farmu našeho stálého zákazníka na Litoměřicku jsme začátkem  měsíce července dodávali novou traktorovou cisternu českého výrobce AgroStar Velká Bíteš, typu NTF-11. Cisterna byla ihned nasazena na dovoz vody pro napájení početného stáda ovcí, hovězího dobytka a koní. Nezastavila se.

     Děkujeme za stálou přízeň a přejeme jen to nejlepší. Snad zbytek roku, zimní období a jaro 2019 budou srážkově příznivější , aby se příroda „srovnala“ a byl vytvořen alespoň příznivější základ pro příští rok.

PF