Nová souprava na sekání píce již nasazena....

     V tomto měsíci jsme spustili do provozu novou linku na sečení od firmy Pöttinger a to čelně nesenou sekačku NOVACAT 301 ED Alpha Motion v kombinaci se zadně nesenou sekačkou NOVACAT X8 ED. Souprava je agregována na traktoru JD 6210R, který je vybaven autopilotem. Nahradila již zastaralý tažený žací mačkač od firmy Kühn.

Jak vedení podniku, tak obsluha chválí zvýšený hodinový výkon a jednodušší manévrovatelnost stroje. Přejeme hodně rychle a kvalitně posekaných hektarů.

FF