Návštěvní den ve Farmetu

     Společnost Farmet nabídla naší firmě možnost uspořádat ve výrobním závodě v České Skalici pro naše zákazníky návštěvní den. Proto jsme tuto možnost využili a 1.2.2024 jsme s cca třiceti zákazníky Farmet navštívili. Součástí programu bylo seznámení s výrobním programem, novinkami pro rok 2024 a prohlídka celého výrobního závodu. Po celou dobu nám byli k dispozici pracovníci obchodního oddělení, kteří vše organizovali a komentovali. Dle vyjádření našich zákazníků je Farmet moderní výrobní závod s kvalitním zázemím a vyráběnou technikou a proto tuto techniku již používají na svých farmách a budou ji dále doplňovat a nebo obměňovat za novou. Děkujeme všem za aktivní účast.

FF