Návštěva výrobních závodů techniky v Irsku

     Začátkem měsíce března jsme na pozvání společnosti MANATECH CZ s.r.o. Jiřice měli možnost se podívat na 4 dny do dvou výrobních závodů zemědělské techniky a kumunální techniky v Irsku a k Irským farmářům. Měli jsme možnost navštívit významnou a zavedenou společnost na výrobu pícninářské techniky McHale a relativně mladou, avšak rychle a úspěšně se rozvíjející firmu na výrobu komunální techniky Multihog. Návštěva byla skvěle zorganizována a umožnila nám "nakouknout pod pokličku" a lépe se seznámit nejen s chodem obou firem, jejími výrobky, ale i zkušenostmi Irských farmářů. V neposlední řadě bylo prima vidět Irsko a jeho krajinu, která je snad stále zelená. Při pohledu na travní porosty a množství vody v krajině - dobytek a ovce na pastvě (roční úhrn srážek v západní části Irska, kde sídlí McHale je téměř 2000 mm !! a zimu, resp. mráz zde téměř neznají - stejně jako divoká prasata) jsem si vzpoměl na spoustu farem u nás, kde po několikaletém suchu a loňských tropech nemají téměř čím krmit. Snad ta letošní sezona bude i u nás pohodovější a počasí bude přát.

PF