Malý kypřič do chmelnic a sadů s přísevem

     Prokypření meziřadí ve chmelnici a vysetí krycí meziplodiny před/po sklizni chmele, která sníží zaplevelení, omezí výparu vody a vyprodukuje hmotu k případnému zkrmení hospodářskými zvířaty byl hlavním důvodem koupě tohoto úpraveného zakázkově vyráběného stroje pro sadaře AGROTIPA SoilMix 1,5 ASMG, který se vyrábí v Roudnici n.L. ve společnosti ROSS-Universum s.r.o.. Stroj jsme dodávali na základě výše uvedeného požadavku našemu velmi dobrému zákazníkovi z Čekolipska. Cena stroje je velmi dobrá i po úpravách a abychom ji zbytečně nenavyšovali, dohodli jsme se se zákazníkem o využití již nakoupeného přísevu APV PS200, který tak bude společný s diskovým podmítačem a jednoduše a rychle se bude dle potřeby přendavat mezi těmito dvěma stroji.

     Moc děkujeme za přízeň a věrnost naší firmě. Ať se Vám vše daří a tak dobře, jako do dnešních dní. Držíme Vám palce.

PF