KUBOTA + AGROMETALL + LASKI = nová komunální linka na Ústecku

     Koncem měsíce srpna jsme do obce Povrly na Ústecku předávali novou komunální linku, sestávající z traktoru KUBOTA M 5091 Cab. s PTZ, čelní hydraulicky natáčené shrnovací radlice AGROMETALL OR-T2-2200, samonakládacího hydraulicky ovládaného sypače AGROMETALL VS-T1-1000 a traktorového štěpkovače dřevní hmoty LASKI LS150T. Linka je prozatím určena hlavně na zimní údržbu a drcení dřevní hmoty. Traktorový nosič KUBOTA M 5091 Cab. z nové řady, poprvé uvedené na trh právě od srpna 2017, disponuje dostatečným výkonem a výbavou na další rozšiřování variability prací o letní údržbu, dopravu a manipulaci. Obec Povrly a lokality, které parta lidí z technických služeb obce udržuje jsou díky poloze značně členité a rozmanité, což klade zvýšené nároky nejen na personál, ale především na techniku. Obec je velmi kvalitně udržována v průběhu celého roku a návštěvník má vždy při její návštěvě příjemný pocit z pořádku, který zde vládne. Je to nejen díky velmi dobrému vedení obce, kterému se daří včas zajistit údržbu obce a důležité investiční akce, které jsou vidět, ale také personálu technických služeb obce, který se zadané práce snaží udělat v co nejlépe. Nasazením nově dodané strojní linky se tyto údržbové práce ještě více urychlí a zkvalitní a umožní i větší soběstačnost v provádění prací bez nutnosti využití externích služeb.

     Děkujeme za důvěru, kterou nám koupí uvedených strojů zástupci vedení obce vyjádřili a přejeme pohodovou práci s novou technikou a jen to nejlepší v osobním i profesním životě.

PF