Kontejnery na odpad

     Pro menší obec na Mělnicku jsme dodávali tento týden 5 kusů nových kontejnerů o velikosti 9,5 – 15 m3 do jejich sběrného dvora. Pro nákup se rozhodli na základě dotace, kterou pro tento účel získali. Naše nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a to nejen z důvodu ceny, ale i rychlosti dodání. Nabízíme dodání různých typů kontejnerů a to nejen standardní rozměry, ale dodáváme i kontejnery vyrobené přesně na přání zákazníka. Děkujeme panu starostovi a zastupitelstvu, že nám dali svou důvěru a vybrali kontejnery z naší nabídky.

FF