Hloubkový kypřič DIGER 3 od Farmetu uspěl - nový stroj na Mělnicku

     Po doplnění výbavy u hloubkového kypřiče DIGER 3 o urovnávací disky jsme opět stroj předváděli u zákazníků hlavně na mělnicku. Díky této úpravě jsme dokázali se strojem vytvořit rovný nakypřený povrch, do kterého lze rovnou sít. Zároveň při porovnání práce stroje na stejných pozemcích, za stejných podmínek a se stejným traktorem s konkurenčním strojem, nedocházelo u DIGRU k ucpávání pod rámem a na válcích. Díky kvalitní práci má již stroj svého nového majitele na farmě poblíž Mělníka.    

  FF