Hloubkový kypřič FARMET Digger 3 na Českolipsku

     Začátkem letošního roku jsme na farmu našeho stálého zákazníka na Českolipsku dodali hloubkový kypřič FARMET Digger 3, který umožňuje hloubkové kypření půdy od 25 do 50 cm. Kypřič si zákazník vyzkoušel již v průběhu druhé poloviny loňského roku - příprava půdy před setím řepky a ostatních ozimů, podzimní náhrada orby a hloubkové kypření utužených souvratí a utužených zamokřených ohnisek na polích. S vysokou kvalitou práce, provedením stroje a jeho robustností byla při testování jen ta nejlepší zkušenost a ta o nákupu rozhodla.

     Děkujeme za důvěru v nás a za věrnost naší společnosti a přejeme do osobního i profesního života jen to nejlepší.

PF