Dva nové diskové žací stroje Pöttinger u našeho zákazníka

     V závěru roku jsme našemu zákazníkovi na Děčínsko dodávali novou sestavu diskových žacích strojů Pöttinger - čelně nesený žací stroj Pöttinger NOVACAT 301 Alpha Motion a zadně bočně nesený žací stroj Pöttinger NOVACAT 352. Osvědčená kombinace diskových žacích strojů Pöttinger NOVACAT bude nasazena při sečení trvalých travních porostů na farmě o výměře cca 1100 ha v náročnějších kopcovytých terénech, kde vysoká koncentrace divoké, především černé zvěře, která způsobuje vznik vážných terénních nerovností, vyžaduje od všech strojů, především pak od žacích, které jsou nejvíce náchylné na vážná poškození nárazem na pevnou překážku, dokonalé kopírování sečeného povrchu a jištění hnacích částí stroje. To, že žací stroje Pöttinger NOVACAT výše uvedené splňují se mohli zaměstnanci farmy přesvědčit již tuto sezonu, kdy si žací stroje Pöttinger NOVACAT mohli vyzkoušet při sečích otav.

     Našemu zákazníkovi děkujeme za přízeň a přejeme mu maximální spokojenost s prací a provozní spolehlivostí zakoupených žacích strojů.

PF

P.S. 

O spokojenosti s prací diskových žacích strojů Pöttinger NOVACAT při letošním nasazení svědčí i skutečnost, že k dvěma novým strojům zakoupil majitel farmy ještě jeden starší diskový žací stroj Pöttinger NOVACAT 305 HED, který bude nasazen na menším traktoru při sečení členitých a méně dostupných pozemků.