Dusač siláže/senáže AGROTIPA SILAPRESS AS 300 na Českolipsku

     Letošní rok, který je zatím v mnoha oblastech České republiky skoupý na dešťové srážky, nepřeje celému odvětví zemědělské výroby, ale asi nejvíce se nedostatek vláhy projeví  u chovatelů hospodářských zvířat velmi výrazným propadem množství sklizené hmoty (sena, senáže, siláže) a tím výrazným nedostatkem krmiva, který zřejmě povede k nutnosti snížit početní stavy zvířat. Kvalitní zpracování sklizené hmoty (vedle počasí v době sklizně, kvality sklízené hmoty, znečištění sklízené hmoty, rovnoměrné optimální sušiny, délky řezanky, použitého konzervantu – je-li využit, rychlosti naplnění žlabu, rovnoměrnosti rozhrnutí, udusání a kvality zakrytí, atd.) z tohoto důvodu ještě více vystoupí do popředí.

     Kvalitní faremní zpracování  (uložení) senáží  a  siláží do žlabů se neobejde bez dokonalého udusání dopravené  a rozhrnuté hmoty ve žlabech, které zajistí dokonalé vytlačení vzduchu. Námi nabízené dusače Agrotipa SillaPress, konstrukčně vytvořené z těžkých, úzkých vagónových kol (vysoké, rovnoměrné utužení – velká hmotnost  a malá styčná plocha vagónových kol s podložkou) kvalitní udusání hmoty a vytlačení vzduchu, dokonale zajistí. Konstrukční provedení dusačů navíc zaručuje dokonalé udusání hmoty i u stěn žlabu a dlouhou životnost dusače.

     Náš stálý zákazník na Českolipsku, který od nás uvedený typ dusače v měsíci červnu zakoupil si je výše uvedených předností stroje AGROTIPA SillaPress vědom.

     Zákazníkovi děkujeme za věrnost naší společnosti a přejeme mu spokojenost s prací zakoupeného dusače.

PF