Další stroj v cihelně

     V druhé polovině dubna jsme dodali do Heluzu další stroj. Po nákupu staršího traktoru Zetor a kropící nádrže jsme linku pro úklid komunikací doplnili o nové zametací koště od firmy Agrometall a to typ KM-T1850UZ. Stroj je vybaven hydraulicky vyklápěnou sběrnou vanou, hydraulickým natáčením a dále kropením. Děkujeme řediteli závodu za důvěru při výběru techniky a za nákup u naší společnosti.

FF